آموزش تغییر Apple ID Region

برای تغییر Region مطابق آموزش زیر عمل کنید:

 1. ابتدا وارد وارد تنظیمات دستگاه خود شوید و نام خود را انتخاب کنید.

   
 2. سپس وارد Itunes & Appstore شوید.

   
 3. سپس وارد Apple ID خود شوید.

   
 4. گزینه ی View Apple ID را انتخاب کنید.

   
 5. وارد Payment Information شوید.

   
 6. در این مرحله اگر کشور Apple ID شما آمریکا بود، میتوانید به خرید خود درون سیبچه ادامه دهید و در غیر این صورت ادامه ی آموزش را دنبال کنید.

   

  7. اگر کشور شما آمریکا نبود به صفحه ی قبل بروید و وارد Country/Region شوید.

 7. سپس بر روی Change Country or Region بزنید.

   

 8. از داخل لیست United States را انتخاب کنید.

   

 9. سپس شرایط را Agree کنید.

   
 10. و در مرحله ی آخر Payment خود را بر روی None قرار دهید.

اکنون میتوایند دوباره از طریق سیبچه گیفت کارت یا برنامه های پولی اپ استور را بخرید.