همکاران

سیبچه همواره پشتیبان برنامه نویسان و دولوپرها و علاقه مند به رشد و توسعه صنعت برنامه نویسی موبایل است. سیبچه پیشنهادهای زیادی برای توسعه و ساخت نرم افزار دریافت می­کند ولی بر اساس سیاست های خود قصد قبول کردن این سفارش ها را ندارد. به همین خاطر توسعه دهندگان و همکاران خود را در اینجا معرفی می­کند تا امکان ارتباط بی واسطه کارفرمایان با ایشان فراهم شود.

همکاران 1325